Initiatie / Introductie BEROEPSDUIKER

U wil graag deelnemen aan de opleiding tot beroepsduiker, maar u hebt nog geen duikervaring … ?

 

Dat kan , maar … dan volg je best eerst de introductielessen tot Beroepsduiker.

Het is belangrijk na te gaan hoe je je voelt onder water. Om te beletten dat u een omvangrijk bedrag dient uit te geven zonder u weet of u zich wel goed voelt onder water, bestaat de mogelijkheid deze vooropleiding te volgen. U behaalt enkel een geschiktheidsattest en dus geen certificaat of diploma.

De opleiding bestaat uit een 3 dagen durend traject … :

Dag 1 : 

Voormiddag toelichting cursus BEROEPSDUIKER met presentatie

 • Welkom
 • Wat houdt de cursus Beroepsduiker in
 • Hoe verloopt het ganse traject, met voorstelling van de verschillende modules.
 • Wat biedt dit brevet op nationaal en internationaal vlak
 • Inhoud van de cursus
  • Theorie : inhoud met uren per onderdeel
  • Nadruk op het belang van dit gedeelte in het geheel van de opleiding
  • Uitleg puntensysteem
  • Praktijk : inhoud van de praktijk met uitleg over het aantal minuten duiken per diepte ( = verschil tussen categoriën A1, A2 en A3)
  • Belang van VEILIGHEID  in het geheel van de opleiding !
  • Belang van het werken in teamverband
  • Wat zijn de vreschillende optie : Overnachtingen, materiaal

Namiddag : initiatie in het zwembad voor diegenen die nog nooit met duiken in contact geweest zijn

Dag 2 : eerste 2 initiatieduiken met gewoon duikmateriaal 

en indien nodig …

Dag 3 : vervolg dag (2 bijkomende duiken)

U wordt tijdens deze dagen individueel begeleidt door onze docenten

WANNEER

Op de opleiding wordt aangeboden op vraag van, en na inschrijving van, 2 cursisten. De lesdata kunnen gezamenlijk met de cursisten besproken worden

Om deel te nemen vult u het contactformulier in met uw gegevens. Wij contacteren u daar na om uw dossier te vervolledigen.

 

WETTELIJKE CERTIFICATEN

Na de Initiatie / Introductie Beroepsduiker kan u verder deelnemen aan de hieronder vermelde categorieën
 

Beroepsduiker Categorie A1


Duiken met SCUBA tot 9 meter (Self Contained).

Bevoegdheid: Voor lichte werkzaamheden in zwembaden, aquariums in dierentuinen, etc. tot 9 meter.


Beroepsduiker Categorie A2


Duiken met SCUBA tot 15 meter. (Self Contained).

Bevoegdheid: In het kader van openbare orde en veiligheid. (bv. Brandweer)

Toelatingsvoorwaarde : Geslaagd zijn voor Cat. A1


Beroepsduiker Categorie A3

Bevoegdheid: Duiken met SCUBA tot 30 meter (Self Contained).

Voor lichte werkzaamheden in het binnenwater (Inshore) tot 30 meter.

Toelating : geslaagd zijn voor Cat. A2

 
De mogelijkheid bestaat om de opleiding per categorie te doorlopen.    ( m.a.w.  Cat A 1,  Cat A 2  of  Cat A 3  afzonderlijk)
Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen !
 
 

TOELATINGSVOORWAARDEN

Er zijn GEEN specifieke toelatingsvoorwaarden om aan de opleiding te starten .

u dient wel in het bezit te zijn van een medisch attest van geschiktheid. Dit document dient afgeleverd te worden door een arts in de hyperbare geneeskunde of  door de door ons aangestelde gespecialiseerde duikarts :

Dr. Roland Van den Eede 

Indien u over geen enkele ervaring beschikt, raden wij u absoluut aan om eerste deze opleiding ‘Introductie/Initiatie BEROEPSDUIKER’  te volgen !

PRIJZEN

Opleidingen ‘ Initiatie / Introductie BEROEPSDUIKER ‘ :

 

3 D AAGSE INTRODUCTIE   (duikmateriaal inbegrepen)   :                        795 € excl. BTW

optie OVERNACHTINGEN  :                                                                                 50 € excl. BTW / per nacht 

optie MATERIAAL  (eigen duikpak)  :                                                             600 € excl. BTW

INSCHRIJVINGEN

Door onze nauwe samenwerking met verschillende partners kan je als kandidaat Beroepsduiker op twee manieren inschrijven :

 • Via het contactformulier onder de rubriek ‘CONTACT’. U zendt ons uw contactgegevens en wij nemen onmiddellijk met u contact op t

PARTNERS